Erste werkbezoek van Pedro Sánchez aan koning Felipe

5 November 2018

Politiek Palaver 02

werkbezoek-van-pedro-sanchez-aan-koning-felipe-1

In tegenstelling tot zijn voorganger nam de huidige premier Pedro Sánchez zijn vrouw Begoña Gómez wel mee naar het eerste werkbezoek dat hij bracht aan koning Felipe.

Na afloop werd het nog gezelliger met een lunch, waarbij zowel koningin Letizia als Begoña aanwezig waren. Hiermee werd een traditie in ere hersteld, want de vorige premier, de ietwat kleurloze Rajoy, liet zijn vrouw altijd thuis. Zo te horen gaat Begoña er keihard tegenaan in haar nieuwe functie van Eerste Dame.

Bijna onmiddellijk na de benoeming van haar man trad ze toe tot het IE Africa Center. De doelstelling van deze vereniging is o.a. bevorderen van het onderwijs in Afrika, innovatie van bestuurlijk leiderschap, strategisch management en ontwikkeling van sociale projecten op het Afrikaanse continent. Het is een niet op winst gerichte organisatie, vandaar dat het salaris van Begoña slechts een kleine 100.000 euro per jaar bedraagt. Ze zal ongetwijfeld haar draai wel vinden binnen dit menslievende genootschap. Stemmen die nu opgaan over vriendjespolitiek kunnen we gevoeglijk afdoen als flauwekul van mensen die geen enkel benul hebben van politiek.

Ondertussen is het traditionele moddergooien tusssen de regeringspartij PSOE en de oppositiepartijen in volle gang en worden zowel Pedro Sánchez (PSOE) als Pablo Casado (de leider van de PP) beticht van broddelwerk bij het verkrijgen van hun master. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Pablo Casado inmiddels ongeldig verklaard, wat natuurlijk binnen PP kringen tot grote vreugde leidde. Overigens zijn in dezelfde kringen nog een paar bedenkelijke manipulaties waarneembaar, die nu onder een vergrootglas gelegd worden.

Pedro Sánchez krijgt het ook steeds moeilijker, nu blijkt dat grote gedeeltes van zijn scriptie zijn overgenomen uit andere bronnen. Waren het slechts een of twee regels, ok dat is te billijken, maar bij twee hele paragrafen rijst toch het vermoeden dat hier bewust geknoeid is. Misschien dacht Pedro aan het gezegde “Grote Geesten Denken Gelijk” en heeft toen abusievelijk het woord denken met schrijven verwisseld.

Berry J. Prinsen