WHO grenswaarde Sevilla overschreden samen met 11 andere Spaanse steden

7 December 2019

who-grenswaarde-sevilla-overschreden-1Barcelona, Valencia, Sevilla, Albacete, Toledo, Valladolid, Bilbao, Huesca, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca en San Sebastián overschrijden de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgestelde grenswaarde voor de PM2,5-deeltjesconcentratie van 10 microgram/m3, zoals blijkt uit een studie.  Van de 19 Spaanse steden waar PM2,5-niveaus zijn onderzocht, voldoen alleen León, Cáceres, Las Palmas, Salamanca, Vitoria, Tenerife en Burgos aan de normen van de WHO. In het geval van PM10-deeltjes overschrijden de meeste van de 45 geanalyseerde Spaanse steden de grenswaarden. Alleen Teruel, Pontevedra, Alicante, Valladolid, Huesca en Ourense zouden ze minder dan 20 microgram/m3 bedragen.

Spanje stelt een jaarlijkse concentratiegrenswaarde van 25 microgram/m3 voor PM2,5 en 40 microgram/m3 voor PM10 vast, in overeenstemming met de Europese Unie (EU). De WHO stelt echter veel lagere limieten. PM10 en PM2,5 zijn de vervuilende producten met de grootste impact op het milieu. Hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker ze kunnen zijn.  PM2.5, die een kleinere diameter heeft, is schadelijker voor de gezondheid. Dit type deeltjes zijn bijvoorbeeld die welke uitgestoten worden bij de verbranding van dieselvoertuigen, naast fossiele brandstoffen (olie, kolen, aardgas) en biomassabrandstoffen, bij hoge temperaturen in onder andere industriële processen zoals gieterijen, raffinaderijen of staalfabrieken.

Kosta redactie